جلسات ارائه موارد اخلاق پزشکی (CPC)

صفحه اصلي > جلسات ارائه موارد اخلاق پزشکی (CPC) 
 
برگزاری جلسه هفتگی ارائه موارد اخلاق پزشکی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه هفتگی ارائه موارد اخلاق پزشکی (CPC) روز یکشنبه مورخ 1397/02/30 از ساعت 13:30 تا 15:00 در سالن استاد دکتر باستان حق واقع در بیمارستان شریعتی با ارائه سرکار خانم دکتر زینب درخشان قلعه جویی برگزار می گردد.

يکشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٧
برگزاری جلسه هفتگی ارائه موارد اخلاق پزشکی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه هفتگی ارائه موارد اخلاق پزشکی (CPC) روز یکشنبه مورخ 1397/02/23 از ساعت 13:30 تا 15:00 در سالن امید واقع در بیمارستان مرکز طبی کودکان با ارائه جناب آقای دکتر رسول اسمعیلی پور برگزار می گردد.

يکشنبه ٢٣ ارديبهشت ١٣٩٧
برگزاری جلسه هفتگی ارائه موارد اخلاق پزشکی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه هفتگی ارائه موارد اخلاق پزشکی (CPC) روز یکشنبه مورخ 1397/02/16 از ساعت 13:30 تا 15:00 در سالن شورا واقع در بیمارستان سینا با ارائه جناب آقای دکتر سید حمیدرضا شریف نیا برگزار می گردد.

يکشنبه ١٦ ارديبهشت ١٣٩٧
برگزاری جلسه هفتگی ارائه موارد اخلاق پزشکی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه هفتگی ارائه موارد اخلاق پزشکی (CPC) روز یکشنبه مورخ 1397/02/09 از ساعت 13:30 تا 15:00 در سالن اجتماعات شهید واقع در بیمارستان امام خمینی (ره) با ارائه جناب آقای دکتر محمدنادر شریفی برگزار می گردد.

يکشنبه ٩ ارديبهشت ١٣٩٧
برگزاری جلسه هفتگی ارائه موارد اخلاق پزشکی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه هفتگی ارائه موارد اخلاق پزشکی (CPC) روز یکشنبه مورخ 1397/02/02 از ساعت 13:30 تا 15:00 در سالن استاد دکتر باستان حق واقع در بیمارستان شریعتی با ارائه جناب آقای دکتر حمید شفیع‌زاده برگزار می گردد.

يکشنبه ٢ ارديبهشت ١٣٩٧
برگزاری جلسه هفتگی ارائه موارد اخلاق پزشکی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه هفتگی ارائه موارد اخلاق پزشکی (CPC) روز یکشنبه مورخ 1397/01/19 از ساعت 13:00 تا 15:00 در تالار امام حسین (ع) واقع در بیمارستان سینا با ارائه جناب آقای دکتر محمد کیاسالار برگزار می گردد.

يکشنبه ١٩ فروردين ١٣٩٧

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7