اعضاء هیات علمی

صفحه اصلي > اعضاء هیات علمی 
 

 

        دکتر باقر لاریجانی

        سمت: رئیس مرکز

        مرتبه علمی: استاد

        رشته تحصیلی: فوق‌تخصص غدد و متابولیسم

        شماره تماس: 02166953832

        ایمیل: -

        رزومه

        دکتر فاطمه‌السادات نیری

        سمت: مدیرگروه اخلاق پزشکی

        مرتبه علمی: استاد

        رشته تحصیلی: فوق‌تخصص نوزادان

        شماره تماس: 02166953832

        ایمیل: nsnayeri@tums.ac.ir

        رزومه

        دکتر کیارش آرامش

        سمت: هیات علمی

        مرتبه علمی: دانشیار

        رشته تحصیلی: -

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 14

        ایمیل: kiarasharamesh@tums.ac.ir

        رزومه

        دکتر فریبا اصغری

        سمت: هیات علمی

        مرتبه علمی: دانشیار

        رشته تحصیلی: متخصص طب کار

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 25

        ایمیل: fasghari@tums.ac.ir

        رزومه

        دکتر علیرضا باقری چیمه

        سمت: هیات علمی

        مرتبه علمی: استادیار

        رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 22

        ایمیل: bagheria@yahoo.com

        رزومه

        دکتر مجتبی پارسا

        سمت: هیات علمی

        مرتبه علمی: استادیار

        رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 34

        ایمیل: mparsa@tums.ac.ir

        رزومه

        دکتر علیرضا پارساپور

        سمت: معاون پژوهشی

        مرتبه علمی: استادیار

        رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 14

        ایمیل: aliparsa@tums.ac.ir

        رزومه

        دکتر پونه سالاری شریف

        سمت: معاون آموزشی

        مرتبه علمی: دانشیار

        رشته تحصیلی: متخصص داروسازی بالینی

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 17

        ایمیل: poonehsalari@gmail.com

        رزومه

        دکتر امیراحمد شجاعی

        سمت: هیات علمی

        مرتبه علمی: استادیار

        رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 27

        ایمیل: Dramirahmadsh@yahoo.com

        رزومه

        دکتر احسان شمسی‌گوشکی

        سمت: دبیر مرکز

        مرتبه علمی: استادیار

        رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 12

        ایمیل: shamsi@tums.ac.com

       رزومه

        دکتر سیدمحمود طباطبائی

        سمت: هیات علمی

        مرتبه علمی: استاد

        رشته تحصیلی: متخصص روانپزشکی

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 15

        ایمیل: smtabataba_md@yahoo.com

        رزومه

        دکتر حمیدرضا نمازی

        سمت: هیات علمی

        مرتبه علمی: استادیار

        رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 18

        ایمیل: hr_namazi@yahoo.com

       رزومه