جلسات سخنرانی آزاد

صفحه اصلي > جلسات سخنرانی آزاد 
 
برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه 25 آذر ماه 1398 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی دکتر کیارش آرامش در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می شود.

دوشنبه ١٨ آذر ١٣٩٨
برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه 28 تیر ماه 1398 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی دکتر شهرام رفیعی‌فر در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می شود.

يکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه 31 تیر ماه 1398 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی دکتر فرید میرخانی در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می شود.

سه شنبه ٢٥ تير ١٣٩٨
برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه مورخ 1398/03/27 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی سید آیت اله میرزایی در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می شود.

چهارشنبه ٢٢ خرداد ١٣٩٨
برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه مورخ 1398/02/30 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی غلامحسین مقدم حیدری در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می شود.

دوشنبه ٢٣ ارديبهشت ١٣٩٨
برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه مورخ 1397/11/29 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی دکتر مهدی هاتف در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می شود.

شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧
برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه مورخ 1397/10/24 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی دکتر عطااله پورعباسی در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می شود.

يکشنبه ٢٣ دی ١٣٩٧
برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه مورخ 1397/09/26 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی دکتر یاسر خوشنویس در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می شود.

شنبه ٢٤ آذر ١٣٩٧
برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه مورخ 1397/07/30 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی دکتر سیدمحمود طباطبائی در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می شود.

چهارشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٧
برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه مورخ 1397/05/29 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی جناب آقای دکتر نظری توکلی در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می گردد.

دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧

2 3 صفحه بعدی >>